تماس و آدرس شرکت

تماس با مدیریت فروش

  • iranroukesh@gmail.com
  • Phone: +982133963800
  • mobil: +989123195694
  • سلیمی زاده ایران روکش

آدرس فروشگاه مرکزی و کارخانه

فروشگاه مرکزی شرکت تولیدی ایران روکش واقع در تهران خیابان امیر کبیر اول

خیابان ملت پاساژ بازرگانان طبقه زیر همکف پلاک 20

ادرس کارخانه : تهران خیابان خاوران شهرک مسعودیه خیابان مظاهر کوچه پیری

پلاک 13